Sprzątanie Świata - Imielno 2017

W tym roku Imielno zorganizowało Sprzątanie Świata w dwóch terminach - samo sprzątanie w dwóch turach, jako część pierwsza, oraz festyn nagradzający dzieci za sprzątanie, połączony z Dniem Dziecka.

Zamień wyświetlany tekst na własny. Tekst można sformatować. Możliwe jest również wstawienie łączy, obrazów, wideo, map Google, tabel i innych elementów.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .